Polityka prywatności - INFO EXPERT Agencja Medialna | Radio | Reklama | Strzegom | Dolny Śląsk

Przejdź do treści
Polityka Prywatności

1. Polityka Prywatności zawiera zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Info Expert Adrian Pietraszek z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kalcytowa 32, 58-150 Strzegom.

2. Administratorem danych osobowych jest Adrian Pietraszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Info Expert Adrian Pietraszek z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kalcytowa 32, 58-150 Strzegom, NIP 884 235 56 24 zwanym dalej Administratorem.

3. Użytkownikiem jest każda osoba przebywająca na stronie www.infoexpert.pl, zamierzająca korzystać lub korzystająca z usług Info Expert.

4. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO, tj. m.in. informacje, które umożliwiają bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej.

5. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem: www.infoexpert.pl wraz z podstronami w domenie www.infoexpert.pl

7. Kontakt z Administratorem w tym pytania i skargi związane z niniejszą Polityką Prywatności należy kierować:

a) W formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@infoexpert.pl
b) W formie pisemnej na adres korespondencyjny: Info Expert Adrian Pietraszek, ul. Kalcytowa 32, 58-150 Strzegom

8. Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki administratora danych osobowych.

9. Administrator przetwarza dane przekazane mu przez Użytkowników korzystających ze Strony.

10. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularza znajdującego się na Stronie, na podstawie oświadczenia złożonego przez zaznaczenie tzw. checkboxa przy formularzach.

11. Użytkownik podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach:

a) Marketingowych produktów i usług świadczonych przez Administratora, w tym przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
b) Zawarcia lub wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną.
c) Niezbędnych, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z uwagi na usprawiedliwione potrzeby, np. zapewnienie bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszenie usług.

12. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

13. Administrator w celach marketingowych produktów i usług przetwarza dane niezbędne do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, jak:

a) Imię
b) Numer telefonu
c) Adres poczty elektronicznej

14. Administrator w celach zawarcia lub wykonania umowy i świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, której Użytkownik jest stroną przetwarza takie dane, jak:

a) Nazwa firmy
b) Imię i nazwisko
c) Adres
d) Numer NIP
e) Numer telefonu
f) Adres poczty elektronicznej

15. Użytkownikowi przysługuje prawo:

a) Dostępu do danych
b) Poprawienia danych
c) Ograniczenia przetwarzania danych
d) Zaprzestania przetwarzania danych
e) Usunięcia danych
f) Przenoszenia danych
g) Wniesienia skargi do upoważnionego organu nadzorczego - GIODO

16. Dane Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

17. Podczas komunikacji Użytkownika przez Stronę, gdy zbierane są dane, połączenie jest szyfrowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który wzmacnia ochronę transmisji danych w sieci internetowej.

18. Wszystkie dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy lub przez czas wynikający z przepisów prawa:

a) Dane osobowe do kontaktu z Użytkownikiem  – przez czas niezbędny do marketingu produktów i usług świadczonych przez Administratora lub tak długo, aż zgoda przez Użytkownika nie zostanie odwołana
b) Dane osobowe niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i świadczenia usług na podstawie zawartej umowy – przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

19. Administrator nie udostępnia pozyskanych danych osobowych osobom trzecim, ani nie udostępnia danych osobowych poza granice Polski.

20. Dostęp do danych mają następujące podmioty przetwarzające dane osobowe, które działają na podstawie tzw. umowy powierzenia z Administratorem danych i gwarantują ich odpowiednią ochronę:

a) Podmiot świadczący usługi księgowe i kadrowo-płacowe na rzecz Administratora
b) Podmiot świadczący usługę poczty elektronicznej na rzecz Administratora
c) Uprawnione organy władzy publicznej

21. Podczas wizyty Użytkownika na Stronach, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane są zbierane za pośrednictwem oprogramowania analitycznego Google Analytics.

22. Na Stronach mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych, które otwierają się w nowym oknie przeglądarki, a Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Prywatności i Regulaminem tych stron.

23. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki Prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Stron.

Polityka Cookies

1. Cookies to pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach Użytkowników, przeznaczone do przeglądania stron internetowych.

2. Cookies używane są w celu personalizacji korzystania z przeglądarki, jak również pozwalają określać sposób korzystania Użytkowników ze stron internetowych.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości

4. W ramach Strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

a) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
b) Cookies „stałe” są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony
b) Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony
c) „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony
d) „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
e) „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

9. Powyższe fragmenty Polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl.


Copyright © Info Expert - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wróć do spisu treści